Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Wat is paardencoaching


Paardencoaching is eigenlijks niets anders dan mensen begeleiden met behulp van een paard.


Op mijn welkomstpagina staat, dat paarden in wezen onze spiegel zijn, ik zal daar nu verder op in gaan.


Paarden kunnen, als geen ander, het gedrag en de innerlijke toestand van een persoon weergeven, die met hem of haar in contact komen, dit noemen wij spiegelen. Van nature doet een paard dit al, het paard is namelijk zo gevoelig dat het onmiddellijk ziet en voelt wat hij of zij aan de ander heeft, het paard neemt een positie in die ervoor zal zorgen, dat in geval van gevaar beiden zo veilig mogelijk zijn.


Er wordt tegenwoordig steeds meer duidelijk, over hoe wij deze aangeboren eigenschap van het paard kunnen inzetten ten behoeve van de innerlijke groei van de mens. Als een persoon bij een paard komt staan, zal het paard allereerst het contact zoeken. Als dat gelukt is, neemt het paard automatisch spanning en andere (energetische) informatie van deze persoon over. Door alleen al het overnemen van spanning kan ervoor zorgen dat een persoon zich naderhand letterlijk ‘lichter’voelt. Door specifieke oefeningen te doen met behulp van het paard, kan dit proces nog verder verdiept worden, die de persoonlijke groei en bewust wording van de persoon dienen.


Hoe werkt paardencoaching


Paarden reageren  niet op rationele denkprocessen, maar spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen.


Voorbeeld

Een persoon ‘denkt’ dat hij of zij graag een leidinggevende functie zou willen hebben, maar ‘van binnen’ nog wat angstig is om een leidinggevende positie in te nemen, dan zal het paard reageren op het angstige gevoel. Het paard laat dan een beeld van angst of onrust zien, de persoon zal met vertaling van de coach inzicht krijgen in de oorzaak van de situatie. Het wordt dan ook duidelijk waar het onrustige gevoel vandaan komt. De persoon kan dan concrete stappen gaan zetten in de richting die hij of zij wenselijk vindt en waar hij of zij zich 100% goed bij voelt.


Paardencoaching maakt veel los bij mensen, omdat het paard op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties laat zien. De personen krijgen een bevestiging van wat ze vaak al lang onbewust weten.

Men ervaart dit in de regel als confronterend, maar uitermate effectief.